ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของไทยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุลิขสิทธิ์สำคัญนะ
แฟชั่นราคาถูกแสนถูกที่ทุกคนรู้จัก
เหมือนของจริงจนดูไม่ออกระวังของปลอม

กฎแห่งการห้ามข้อละเมิดลิขสิทธิ์


ถามถึงลิขสิทธิ์คืออะไรมันคือข้อห้ามสิ่งข้อห้ามและยังเป็นสิ่งที่คนเรานั่นสร้างขึ้นมาเองซึ่งจะพูดอิกแนวว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยถ้าหากผู้ใดนำสิ่งที่คนนั้นมาจดลิขสิทธิ์แล้วอิกคนเอาความคิดของอิกคนมาคิดและลอกเรียนแบบโดยที่ผู้คิดค้นนั้นไม่ได้เต็มใจให้ลอกเรียนแบบจะมีโทษทางกฎหมายถ้าถามถึงอิกอย่างหนึ่งถ้ามีสินค้าหรือสิ่งของที่เราจดลิขสิทธิ์ใดๆนั้นแล้วถามว่าสามารถจะทำการซื้อลิขสิทธิ์ได้ไหมได้ครับถ้าซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ขายก็เต็มใจที่จะให้มีการทำงานซื้อขายและการจดซื้อลิขสิทธิ์มีหลายอย่างและหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นการได้มาอย่างผิดๆและได้มาอย่าง
ไม่ได้มีการซื้อชายใดๆเลยและลิขสิทธิ์นั้นยังมีกฎคุ้มครองอิกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองมนุษย์และคุ้มครองสิ่งของที่เราคิดค้นขึ้นมาเองอิกและยังมียังกฎอิกข้อที่ว่าห้ามนำกลับมาใช้ในทางที่ผิดและห้ามทำการทำซ้ำดัดแปลงและทำการอัดต่อๆกันไปอิกเรื่อยๆและยังมีกฎที่ว่าการทำหนังหรือวีดีโอหรือหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้ามีการทำหนังหรือมีการทำแผ่นออกมาแล้วห้ามทำการอัดแผ่นๆต่อไปอิกด้วยเพราะเจ้าของไม่ได้มีการยินดียินยอมที่จะให้ทำการอัดเรื่อทำการทำต่อจำแนกจากจ่ายเพราะว่าลิขสิทธิ์นั้นมีการจดลงทะเบียนไว้แล้วพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั้นได้กำหนดไว้ว่าถ้าผู้ใดมีการดัดแปลงหรือทำการทำต่อโดยเจ้าของมิยินยอมจะต้องถูกดำเนินคดีและการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าทางอ้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลบางอย่างลงไปเช่นทำหนังมาหนึ่งเรื่องชื่อว่าต้มยำกุ้งแต่อิกคนหนึ่งทำโดยมิได้ขอจดลิขสิทธิ์ก็จะดัดแปลงแบบว่าต้มยำกุ้งก็จะมาเป็นต้มยำขาไก่แต่เนื้อหาข้างในนั้นเป็นแบบเดี่ยวกับต้นฉบับแต่ผู้เล่นหรือคนที่แสดงนั้นคนละคนกันเลยเป็นที่มาของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อมและยังถูกจับปรับจำคุกอิกด้วยตามกฎหมายที่กำหนดไว้


ละเมิดลิขสิทธิ์ระวังทั้งจำทั้งปรับ
โทษของการซื้อของถูกเป็นอย่างไร
ทุกคนรู้จักมือดีได้มือร้ายเสียหรือไม่
ดีหรือไม่ดีต้องอยู่กับความคิดของแต่ละคน
การซื้อลองดูถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
สวยใสอาจหน้าเสียเพราะเครื่องสำอาง