ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของไทยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุลิขสิทธิ์สำคัญนะ
แฟชั่นราคาถูกแสนถูกที่ทุกคนรู้จัก
เหมือนของจริงจนดูไม่ออกระวังของปลอม
กฎแห่งการห้ามข้อละเมิดลิขสิทธิ์

โทษของการซื้อของถูกเป็นอย่างไร


ในปัจจุบันสังคมไทยนี้นั้นเริ่มมีการทำงานการทำเงินนั้นมากเพราะว่าประชากรคนในประเทศไทยนั้นมีมากขึ้นหลากหลายกันไปเลยจึงเป็นที่มาของคนว่างงานและคนไม่มีที่ทำเลยและในขณะเดียวกันสังคมคนอยู่มากขึ้นสินค้าหรือของที่คนต้องการนั้นก็มากขึ้นเลยมีของที่ผิดกฎหมายรักรอบทำออกมาแบบไม่จดลิขสิทธิ์เลยทำให้มีสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องสำอางที่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่มักชอบหาเสื้อตกแต่งกันเพราะว่าหญิงไทยนั้นต้องการสวยไม่แก่อย่าหยุดสวยหญิงไทยเลยมีความต้องการทางด้านสินค้าอย่างมากมายเลยจึงทำให้มีสิ้นค้าที่ไม่จดลิขสิทธิ์มากมายและอิกอย่างแหล่งที่พบที่สุดของประเทศไทยนั้นก็คือห้างตะวันนาตลาดบางกะปิเพราะว่าสินค้าพวกนี่หลุดการตรวจการจับตาได้ง่ายมากเพราะว่าพวกตะวันนั้นเป็นที่ตำรวจจรวจเข้าไม่ถึงเลยเป็นแหล่งเห็บของที่ผิดกฎหมายที่ไม่จดลิขสิทธิ์
อย่างมากและอิกที่หนึ่งคือตลาดบางกะปินั้นจะมีของหลายอย่างที่รักรอบขายกันแต่ถ้าที่ดังๆมากที่สุดก็คือเสื้อผ้าเครื่องสำอางและก็โทรศัพท์เพราะว่าจะมีแม่หน้าที่ทำแผงรอยมาเปิดขายแบบไม่เกรงกลัวตำรวจกันเลยแต่ในปัจจุบันนี้ตรวจได้มีการตรวจขันการจับตรวจการจับกุมอย่างเข่งขัดเพราะว่าส่งผลแต่สินค้าที่จดลิขสิทธิ์อย่างมากเพราะว่าสินค้าที่
ก็อบปี้ออกมานั้นจะได้ผลดีและส่งกำไร่มากกว่าเพราะทั้งถูกและก็ไม่แพงแถมยังใช้ได้ทนนานกว่าของจริงอิกด้วยและที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ว่ามีแค่สองที่ ที่มีสินค้าที่ไม่จดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์ทั้งประเทศไทยเรานั้นมีหมดทุกที่คับแต่ที่แน่ๆเลยตอนนี่ประเทศนี้กำลังเร่งกวาดล้างอย่างไม่เกรงกลัวอำนาจด้านไหนทั้งนั้นเลยทำให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีการแนะนำสินค้าที่จดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดและมันคงจนถึงตอนนี่


ละเมิดลิขสิทธิ์ระวังทั้งจำทั้งปรับ
ทุกคนรู้จักมือดีได้มือร้ายเสียหรือไม่
ดีหรือไม่ดีต้องอยู่กับความคิดของแต่ละคน
การซื้อลองดูถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
สวยใสอาจหน้าเสียเพราะเครื่องสำอาง