ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของไทยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุลิขสิทธิ์สำคัญนะ
แฟชั่นราคาถูกแสนถูกที่ทุกคนรู้จัก
เหมือนของจริงจนดูไม่ออกระวังของปลอม
กฎแห่งการห้ามข้อละเมิดลิขสิทธิ์

ดีหรือไม่ดีต้องอยู่กับความคิดของแต่ละคน


ในปัจจุบันนี้สังคมทั่วโลกนั้นให้การมองเห็นถึงการใช้เงินการใช้สินค้าและงานที่ได้รับเงินมากๆและไม่เหนื่อยจนเกินไปและอิกอย่างหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี่ก็คือสินค้าที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์เพราะว่าสินค้าแบรนด์เนมนั้นส่วนมากจะแพงมากเพราะว่าราคานั้นจะมีสินค้าที่ดีกว่าทำมาจากสินค้าที่ดีและเลยทำให้มีราคาที่แพงมากเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่จดลิขสิทธิ์หรือเครื่องสำอางแพงๆที่จดลิขสิทธิ์หรือจะเป็นเสื้อผ้าที่จดลิขสิทธิ์เลยจึงทำให้สินค้าที่ลิขสิทธิ์คนไทยเลยไม่ให้ความสนใจมากแต่ก็อย่างได้ของที่มีแบบนั้นเลยทำให้มีการรักรอบแอบทำสิน-ค้าที่ไม่จดลิขสิทธิ์เลยเป็นที่มาว่าทำไมตำรวจไทยจึงไม่มีการทำงานอย่างเคร่งครัดในเรื่องการตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากกรมลิขสิทธิ์เพราะว่าสินค้าพวกนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจลิขสิทธิ์เลยมีราคาถูกเลยทำให้คนทั้งทั่วโลกนั้นมีความสนใจสินค้าจำพวกเสื้อผ้าเครื่องสำองกะเป๋าจำพวกแบบนี่มากเลยจึงเป็นที่รวบรวมของสิ่งที่ไม่ได้จดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์และสินค้าพวกที่ไม่ได้ทำการจดลิขสิทธิ์นั้นจะมีการแอบรักรอบขายกันอย่างไม่กลัวความผิดกันเลยเพราะสินค้าที่นำออกมาขายนั้นเหมือนกับของจริงมากเลยเพราะว่าดูยังไงก็คือของจริงแต่ราคาถูกมากเลยทำให้คนไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกันแบบมากหมายแต่ที่ประเทศไทยนั้นจะมุ่งเน้นกวาดล้างอย่างจริงจังเพราะว่าในไทยไม่นิยมให้ใช้ของที่ไม่จดลิขสิทธิ์และมันเป็นการไม่ให้เกียรติแก่คนทำแก่คนที่คิดค้นการผลิตสินค้าที่ดีออกมาขายเลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีการปราบปรามการค้าสินค้าที่ไม่จดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรงมีโทษจำคุก2ปีและหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะว่าถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างตั่งใจเลยทำให้ประเทศไทยนั้นไม่มีสินค้าที่หลบการจดลงทะเบียนลิขสิทธิ์น้อยมากติดหนึ่งในสิบของโลก

ละเมิดลิขสิทธิ์ระวังทั้งจำทั้งปรับ
โทษของการซื้อของถูกเป็นอย่างไร
ทุกคนรู้จักมือดีได้มือร้ายเสียหรือไม่
การซื้อลองดูถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
สวยใสอาจหน้าเสียเพราะเครื่องสำอาง