ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของไทยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุลิขสิทธิ์สำคัญนะ
แฟชั่นราคาถูกแสนถูกที่ทุกคนรู้จัก
เหมือนของจริงจนดูไม่ออกระวังของปลอม
กฎแห่งการห้ามข้อละเมิดลิขสิทธิ์

ทุกคนรู้จักมือดีได้มือร้ายเสียหรือไม่


ถ้าถามถึงว่าอะไรคือมือดีได้มือร้ายเสียสิงของที่พูดมาพวกนี้นั้นคือสินค้าที่แม่ค้าหาบเร่มาวางขายกันถามว่ามันคืออะไรส่วนมากจะเป็นของส่วนใหญ่ที่ผู้คนในช่วงวัยทำงานนั้นต้องการใช้อย่างมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมและคนไทยนั้นต้องการเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ต้องใช้ในชีวิตของคนนั้นก็คือสินค้าจำพวกโทรศัพท์และรองเท้าเสื้อผ้าหนังแผ่นผีซีดีเถื่อนและก็จำพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพราะว่าของพวกนี่นั้นส่วนมากคนไทยนั้นจะชอบของที่ถูกและไม่แพงเลยเพราะว่าค่าเงินของคนในประเทศไทยนั้นต่ำมากเลยเป็นที่มาของคำว่าแพงๆไม่ถูกๆชอบเพราะว่าสินค้าที่จดลิขสิทธิ์นั้นส่วนมากจะมีราคาแพงมากเลยทำให้มีสินค้าที่หลบเลี่ยงและหรบภาษีอย่างมากเพราะว่ามันราคาแพงจนเกินไปเลยคนไทยเลยมีการแอบทำและรักรอบการทำสินค้าแบบที่ผิดกฎหมายผิดการจดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบตั่งร้านหรือวางแผงขายกันแต่ในประเทศไทยใช่ว่าจะมีที่เดี่ยวต่างประเทศหรือประเทศเกาหลีหรือประเทศต่างๆอะไรก็ตามมีหมดเหมือนกันแต่ที่ดังที่สุกของโลกก็คือประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศของคนสังคมใหญ่มีคนอาศัยอยู่มากเลยทำให้มีการแอบทำและรักรอบผลิตและขายสินค้าอย่างมากแต่ที่ทำขายออกมามากนั้นก็คือเสื้อผ้าเพราะทำงายและไม่มีการตรวจจับที่ดีเพราะประเทศเค้านั้นมีคนมากเลยต้องการสินค้าที่ไม่จดลิขสิทธิ์เพราะว่าสินค้านั้นถูกกว่ามากประเทศจีนกับประเทศไทยนั้นค่าเงินค่าแรงงานนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากไทยมากเท่าไหร่เลยจึงเป็นที่มาของแหล่งผลิตสิ้นค้าผิดกฎหมายสินค้าไม่ได้จดลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกเลยทำให้ประเทศไทยได้รับผลกำนำเข้าจากประเทศไทยอิกด้วยเพราะไทยนั้นชอบของที่ถูกและไม่แพงจนเกินไปเลยจึงนิยมพวกกะเป๋าและเสื้อผ้าโทรศัพท์อย่างมากในไทยนะตอนนี่แต่ก็ไม่พ้นมือตำรวจการตรวจจับอย่างเคร่งขัดและแน่นอนกว่าประเทศอื่นๆ

ละเมิดลิขสิทธิ์ระวังทั้งจำทั้งปรับ
โทษของการซื้อของถูกเป็นอย่างไร
ดีหรือไม่ดีต้องอยู่กับความคิดของแต่ละคน
การซื้อลองดูถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
สวยใสอาจหน้าเสียเพราะเครื่องสำอาง