ขั้นตอนจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Comments Off

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ลิขสิทธิ์ของเหล่านี้ในบ้านเราเริ่มตื่นตัว และให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และการส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายเพื่อจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย หากเราอยากจะจดทะเบียนสิทธิบัตรสักชุดหนึ่ง มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ยื่นจดสิทธิบัตรที่ไหน

ก่อนจะทำเอกสารสำหรับการยื่นขอจดสิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตร สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือว่าเราต้องไปยื่นที่ไหน สำหรับการยื่นนั้นขอแนะนำว่าควรไปยื่นด้วยตัวเองจะดีกว่า (แม้จะสามารถมอบอำนาจในการยื่นได้ก็ตาม) สถานที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นคือ ส่วนบริหารงานจดทะเบียนชั้น 3 สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่แถวสนมบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หากไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถไปจนทะเบียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หากไปไม่ได้ด้วยตัวเองสามารถส่งคำของทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้เลย

เอกสารที่ต้องเตรียม

มาว่ากันเรื่องเอกสารกันบ้าง สำคัญทีเดียว เพราะจะผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่เอกสารตรงนี้แหละ เริ่มจากเอกสารเขียนคำร้องขอจดสิทธิบัตร สามารถดาวน์โหลดได้เลย แบบฟอร์มชื่อว่า สป/สผ/อสป/001-ก พร้อมกับเตรียมเงินชำระค่าธรรมเนียมไว้ด้วย 500 บาท (หรืออาจะเป็นธนาณัติในกรณีที่ส่งคำร้องผ่านไปรษณีย์) ตามด้วยรายละเอียดของงานประดิษฐ์ที่จะขอสิทธิบัตร, ข้อถือสิทธิ, บทรุปการประดิษฐ์, ภาพเขียน ภาพตัวอย่าง, รูปต้นแบบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเอกสารที่ว่ามานี้จะต้องเขียนในกระดาษขนาด A4 หากเขียนได้ดีมันก็จะผ่านได้ง่าย

หากยื่นแล้วไม่ผ่าน

ในกรณีที่เรายื่นไปแล้วเรียบร้อย หากผ่านก็แล้วไป เราจดสิทธิบัตรได้เลย แต่หากไม่ผ่าน เราจะไดรับแจ้งว่าไม่ผ่าน จากนั้นเราต้องดำเนินการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งด้วยการกรอกแบบฟอร์ม สป/สผ/อสป/003-ก ภายในเวลา 90 วันพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากไม่แจ้งแสดงว่าสละสิทธิ์การจดทะเบียนนั้น

หากยื่นแล้วผ่าน

ในกรณีที่ผ่าน ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท จากนั้นจะให้จัดส่งคำขอรับสิทธิบัตรอีกชุดหนึ่งเพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะได้ไปค้นหาและคัดค้านว่าสิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นของที่ยังไม่เคยมีใครจดเอาไว้จริงๆ หากไม่มีผู้คัดค้านก็จะถูกยกสิทธิบัตรขึ้นมา แต่หากมีผู้คัดค้านก็ต้องตกไป

ส่วนการขอจดอนุสิทธิบัตรนั้นมีขั้นตอนการจดเหมือนจดทะเบียนสิทธิบัตรทุกอย่าง อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเรื่องค่าธรรมเนียม และการเขียนคำขอ หากรู้แล้วก็ดำเนินการได้เลย จดก่อนจะได้ไม่พลาด

Author

Back to Top