กฎแห่งการห้ามข้อละเมิดลิขสิทธิ์

กฎแห่งการห้ามข้อละเมิดลิขสิทธิ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Comments Off

ถามถึงลิขสิทธิ์คืออะไรมันคือ ข้อห้ามสิ่งข้อห้ามและยังเป็นสิ่งที่คนเรานั่นสร้างขึ้นมาเองซึ่งจะพูดอิก แนวว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยถ้าหากผู้ใดนำสิ่งที่คนนั้นมาจดลิขสิทธิ์ แล้วอิกคนเอาความคิดของอิกคนมาคิดและลอกเรียนแบบโดยที่ผู้คิดค้นนั้นไม่ได้ เต็มใจให้ลอกเรียนแบบจะมีโทษทางกฎหมายถ้าถามถึงอิกอย่างหนึ่งถ้ามีสินค้า หรือสิ่งของที่เราจดลิขสิทธิ์ใดๆนั้นแล้วถามว่าสามารถจะทำการซื้อลิขสิทธิ์ ได้ไหมได้ครับถ้าซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ขายก็เต็มใจที่จะให้มีการ ทำงานซื้อขายและการจดซื้อลิขสิทธิ์มีหลายอย่างและหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นการ ได้มาอย่างผิดๆและได้มาอย่าง

ไม่ได้มีการซื้อชายใดๆเลยและ ลิขสิทธิ์นั้นยังมีกฎคุ้มครองอิกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองมนุษย์และคุ้ม ครองสิ่งของที่เราคิดค้นขึ้นมาเองอิกและยังมียังกฎอิกข้อที่ว่าห้ามนำกลับมา ใช้ในทางที่ผิดและห้ามทำการทำซ้ำดัดแปลงและทำการอัดต่อๆกันไปอิกเรื่อยๆและ ยังมีกฎที่ว่าการทำหนังหรือวีดีโอหรือหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้ามีการทำ หนังหรือมีการทำแผ่นออกมาแล้วห้ามทำการอัดแผ่นๆต่อไปอิกด้วยเพราะเจ้าของไม่ ได้มีการยินดียินยอมที่จะให้ทำการอัดเรื่อทำการทำต่อจำแนกจากจ่ายเพราะว่า ลิขสิทธิ์นั้นมีการจดลงทะเบียนไว้แล้วพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั้นได้กำหนด ไว้ว่าถ้าผู้ใดมีการดัดแปลงหรือทำการทำต่อโดยเจ้าของมิยินยอมจะต้องถูก ดำเนินคดีและการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าทางอ้อมก็คือ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลบางอย่างลงไปเช่นทำหนังมาหนึ่งเรื่องชื่อ ว่าต้มยำกุ้งแต่อิกคนหนึ่งทำโดยมิได้ขอจดลิขสิทธิ์ก็จะดัดแปลงแบบว่าต้มยำ กุ้งก็จะมาเป็นต้มยำขาไก่แต่เนื้อหาข้างในนั้นเป็นแบบเดี่ยวกับต้นฉบับแต่ ผู้เล่นหรือคนที่แสดงนั้นคนละคนกันเลยเป็นที่มาของการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง อ้อมและยังถูกจับปรับจำคุกอิกด้วยตามกฎหมายที่กำหนดไว้

Author

Back to Top