โทษของการซื้อของถูกเป็นอย่างไร

โทษของการซื้อของถูกเป็นอย่างไร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Comments Off

ในปัจจุบันสังคมไทยนี้นั้น เริ่มมีการทำงานการทำเงินนั้นมากเพราะว่าประชากรคนในประเทศไทยนั้นมีมากขึ้น หลากหลายกันไปเลยจึงเป็นที่มาของคนว่างงานและคนไม่มีที่ทำเลยและในขณะเดียว กันสังคมคนอยู่มากขึ้นสินค้าหรือของที่คนต้องการนั้นก็มากขึ้นเลยมีของที่ ผิดกฎหมายรักรอบทำออกมาแบบไม่จดลิขสิทธิ์เลยทำให้มีสินค้าที่ไม่ถูกต้องตาม กฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องสำอางที่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่มักชอบหา เสื้อตกแต่งกันเพราะว่าหญิงไทยนั้นต้องการสวยไม่แก่อย่าหยุดสวยหญิงไทยเลยมี ความต้องการทางด้านสินค้าอย่างมากมายเลยจึงทำให้มีสิ้นค้าที่ไม่จดลิขสิทธิ์ มากมายและอิกอย่างแหล่งที่พบที่สุดของประเทศไทยนั้นก็คือห้างตะวันนาตลาด บางกะปิเพราะว่าสินค้าพวกนี่หลุดการตรวจการจับตาได้ง่ายมากเพราะว่าพวกตะวัน นั้นเป็นที่ตำรวจจรวจเข้าไม่ถึงเลยเป็นแหล่งเห็บของที่ผิดกฎหมายที่ไม่จด ลิขสิทธิ์
อย่างมากและอิกที่หนึ่งคือตลาด บางกะปินั้นจะมีของหลายอย่างที่รักรอบขายกันแต่ถ้าที่ดังๆมากที่สุดก็คือ เสื้อผ้าเครื่องสำอางและก็โทรศัพท์เพราะว่าจะมีแม่หน้าที่ทำแผงรอยมาเปิดขาย แบบไม่เกรงกลัวตำรวจกันเลยแต่ในปัจจุบันนี้ตรวจได้มีการตรวจขันการจับตรวจ การจับกุมอย่างเข่งขัดเพราะว่าส่งผลแต่สินค้าที่จดลิขสิทธิ์อย่างมากเพราะ ว่าสินค้าที่
ก็อบปี้ออกมานั้นจะได้ผลดีและ ส่งกำไร่มากกว่าเพราะทั้งถูกและก็ไม่แพงแถมยังใช้ได้ทนนานกว่าของจริงอิก ด้วยและที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ว่ามีแค่สองที่ ที่มีสินค้าที่ไม่จดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์ทั้งประเทศไทยเรานั้นมีหมดทุกที่ คับแต่ที่แน่ๆเลยตอนนี่ประเทศนี้กำลังเร่งกวาดล้างอย่างไม่เกรงกลัวอำนาจ ด้านไหนทั้งนั้นเลยทำให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีการแนะนำสินค้าที่จด ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดและมันคงจนถึงตอนนี่

Author

Back to Top