ทุกคนรู้จักมือดีได้มือร้ายเสียหรือไม่

ทุกคนรู้จักมือดีได้มือร้ายเสียหรือไม่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Comments Off

ถ้าถามถึงว่าอะไรคือมือดีได้ มือร้ายเสียสิงของที่พูดมาพวกนี้นั้นคือสินค้าที่แม่ค้าหาบเร่มาวางขายกัน ถามว่ามันคืออะไรส่วนมากจะเป็นของส่วนใหญ่ที่ผู้คนในช่วงวัยทำงานนั้นต้อง การใช้อย่างมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมและคนไทยนั้นต้องการเพราะว่าเป็น สิ่งเดียวที่ต้องใช้ในชีวิตของคนนั้นก็คือสินค้าจำพวกโทรศัพท์และรองเท้า เสื้อผ้าหนังแผ่นผีซีดีเถื่อนและก็จำพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพราะว่าของพวก นี่นั้นส่วนมากคนไทยนั้นจะชอบของที่ถูกและไม่แพงเลยเพราะว่าค่าเงินของคนใน ประเทศไทยนั้นต่ำมากเลยเป็นที่มาของคำว่าแพงๆไม่ถูกๆชอบเพราะว่าสินค้าที่จด ลิขสิทธิ์นั้นส่วนมากจะมีราคาแพงมากเลยทำให้มีสินค้าที่หลบเลี่ยงและหรบภาษี อย่างมากเพราะว่ามันราคาแพงจนเกินไปเลยคนไทยเลยมีการแอบทำและรักรอบการทำ สินค้าแบบที่ผิดกฎหมายผิดการจดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์อย่างมากไม่ว่าจะเป็น สินค้าแบบตั่งร้านหรือวางแผงขายกันแต่ในประเทศไทยใช่ว่าจะมีที่เดี่ยวต่าง ประเทศหรือประเทศเกาหลีหรือประเทศต่างๆอะไรก็ตามมีหมดเหมือนกันแต่ที่ดังที่ สุกของโลกก็คือประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศของคนสังคมใหญ่มีคน อาศัยอยู่มากเลยทำให้มีการแอบทำและรักรอบผลิตและขายสินค้าอย่างมากแต่ที่ทำ ขายออกมามากนั้นก็คือเสื้อผ้าเพราะทำงายและไม่มีการตรวจจับที่ดีเพราะประเทศ เค้านั้นมีคนมากเลยต้องการสินค้าที่ไม่จดลิขสิทธิ์เพราะว่าสินค้านั้น ถูกกว่ามากประเทศจีนกับประเทศไทยนั้นค่าเงินค่าแรงงานนั้นไม่ได้แตกต่างไป จากไทยมากเท่าไหร่เลยจึงเป็นที่มาของแหล่งผลิตสิ้นค้าผิดกฎหมายสินค้าไม่ได้ จดลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกเลยทำให้ประเทศไทยได้รับผลกำนำเข้าจากประเทศ ไทยอิกด้วยเพราะไทยนั้นชอบของที่ถูกและไม่แพงจนเกินไปเลยจึงนิยมพวกกะเป๋า และเสื้อผ้าโทรศัพท์อย่างมากในไทยนะตอนนี่แต่ก็ไม่พ้นมือตำรวจการตรวจจับ อย่างเคร่งขัดและแน่นอนกว่าประเทศอื่นๆ

Author

Back to Top