ดีหรือไม่ดีต้องอยู่กับความคิดของแต่ละคน

ดีหรือไม่ดีต้องอยู่กับความคิดของแต่ละคน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Comments Off

ในปัจจุบันนี้สังคมทั่วโลกนั้น ให้การมองเห็นถึงการใช้เงินการใช้สินค้าและงานที่ได้รับเงินมากๆและไม่ เหนื่อยจนเกินไปและอิกอย่างหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี่ก็คือ สินค้าที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์เพราะว่าสินค้าแบรนด์เนมนั้นส่วนมากจะแพงมาก เพราะว่าราคานั้นจะมีสินค้าที่ดีกว่าทำมาจากสินค้าที่ดีและเลยทำให้มีราคา ที่แพงมากเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่จดลิขสิทธิ์หรือเครื่องสำอางแพงๆที่จด ลิขสิทธิ์หรือจะเป็นเสื้อผ้าที่จดลิขสิทธิ์เลยจึงทำให้สินค้าที่ลิขสิทธิ์คน ไทยเลยไม่ให้ความสนใจมากแต่ก็อย่างได้ของที่มีแบบนั้นเลยทำให้มีการรักรอบ แอบทำสิน-ค้าที่ไม่จดลิขสิทธิ์เลยเป็นที่มาว่าทำไมตำรวจไทยจึงไม่มีการทำ งานอย่างเคร่งครัดในเรื่องการตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากกรมลิขสิทธิ์ เพราะว่าสินค้าพวกนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจลิขสิทธิ์เลยมีราคาถูกเลยทำให้คนทั้ง ทั่วโลกนั้นมีความสนใจสินค้าจำพวกเสื้อผ้าเครื่องสำองกะเป๋าจำพวกแบบนี่มาก เลยจึงเป็นที่รวบรวมของสิ่งที่ไม่ได้จดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์และสินค้าพวก ที่ไม่ได้ทำการจดลิขสิทธิ์นั้นจะมีการแอบรักรอบขายกันอย่างไม่กลัวความผิด กันเลยเพราะสินค้าที่นำออกมาขายนั้นเหมือนกับของจริงมากเลยเพราะว่าดูยังไง ก็คือของจริงแต่ราคาถูกมากเลยทำให้คนไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกันแบบมาก หมายแต่ที่ประเทศไทยนั้นจะมุ่งเน้นกวาดล้างอย่างจริงจังเพราะว่าในไทยไม่ นิยมให้ใช้ของที่ไม่จดลิขสิทธิ์และมันเป็นการไม่ให้เกียรติแก่คนทำแก่คนที่ คิดค้นการผลิตสินค้าที่ดีออกมาขายเลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีการปราบปรามการค้า สินค้าที่ไม่จดการลงทะเบียนลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรงมีโทษจำคุก2ปีและหรือทั้ง จำทั้งปรับเพราะว่าถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างตั่งใจเลยทำให้ประเทศไทยนั้น ไม่มีสินค้าที่หลบการจดลงทะเบียนลิขสิทธิ์น้อยมากติดหนึ่งในสิบของโลก

Author

Back to Top